Nadproża L19 90mm

single

Nadproża L19 90mm

Nadproża L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe. Należy je układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia (zalecane 10-15 cm). Na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ścian układa się poszczególne belki dla odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego. Belki układa się na zaprawie cementowej. Po ułożeniu belek należy jeśli to konieczne ułożyć dodatkowe zbrojenie zgodnie z projektem. Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem C20/25. Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę L-19 obciążoną bezpośrednio stropem, należy podstemplować. Belki dla otworów w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montażowych. Długości rzeczywiste są krótsze od modularnych o 1 cm.

Typ Długość (a) Rodzaj Dodatkowe informacje Ilość na palecie Waga sztuki Waga palety Cena netto Cena brutto
zł / sztuka
N,D,S 1,20 m Betonowe Na ściany o gr. 18 i 24 cm 40 szt. 31 kg/mb 1488 kg 36,00 44,28
1,50 m 30 szt. 1395 kg 42,00 51,66
1,80 m 20 szt. 1116 kg 56,00 68,88
2,10 m 20 szt. 1302 kg 63,00 77,49
2,40 m 20 szt. 1488 kg 82,00 100,86
2,70 m 20 szt. 1674 kg 96,00 118,08
3,00 m 20 szt. 1860 kg 114,00 140,22