Beton towarowy

beton towarowy

Beton towarowy

Produkcję mas betonowych zajmujemy się od 1992 roku. Doświadczenie oraz wykorzystanie najnowszych technologii, a także ciągłe badanie naszego betonu przez zakładowe laboratorium, gwarantuje najwyższą jakość naszego produktu. Posiadamy wytwórnie: Merko, Stetter oraz OMG o wydajności 200m3 w ciągu godziny, które wyposażone są w kotłownie, pozwalające na produkcję betonu nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach. Przyczyniamy się również do ochrony środowiska. Przetwarzamy popłuczyny z mycia mieszarek, co pozwala odzyskać żwiry oraz mleczko cementowe. Dysponujemy szeroką gamą kruszyw, domieszek i dodatków modyfikujących właściwości betonu, dzięki czemu jesteśmy wytworzyć każdą mieszankę betonową zgodnie z żądaną recepturą, między innymi: beton towarowy każdej klasy i konsystencji ze zgodnie obowiązującą normą PN-EN 206-1, beton towarowy z dodatkami uplastyczniającymi, uszczelniającymi i mrozoodpornymi;, beton ze zbrojeniem rozproszonym, mieszanki pod stabilizację kostki brukowej, zaprawy cementowe (murarskie).

Ponadto Agrobud Sp. z o.o. zapewnia: transport betonu na miejsce budowy, podawanie betonu przy pomocy pomp, wykonanie betonu towarowego na zamówienie w parametrach indywidualnie projektowanych przez klienta

Badania betonu wykonywane są przez zewnętrzne laboratoria przy pomocy najnowszych urządzeń. W przypadkach określonych przepisami prawa urządzenia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania. Na każdą partię wyprodukowanego betonu wystawiamy świadectwo jakości.

- C8/10 (B10)
- C12/15 (B15)
- C16/20 (B20)
- C20/25 (B25)
- C25/30 (B30)
- C30/37 (B37)
- C35/45 (B45)
- C40/50 (B50)
- C45/55 (B55)

– zaprawy betonowe
– podsypki drogowe
– betony mostowe
– betony hydrotechniczne
– betony ze zbrojeniem rozproszonym
– betony posadzkowe
– betony samozagęszczalne