DOTACJE

Agrobud

Agrobud sp. z o.o. realizuje projekt finansowany w ramach środków Unii Europejskiej:

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Agrobud sp.z o.o. "
Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 277 211,31 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%
Opis projektu : wsparcie przedsiębiorcy w bieżącej działalności firmy w związku z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID-19