Laboratorium

Laboratorium

Posiadamy własne przyzakładowe laboratorium kontroli jakości naszych produktów w trosce o zapewnienie standardów odpowiadających powszechnie obowiązującym normą. Zakresem badań naszego laboratorium są badania kruszyw, prefabrykatów drogowych i budowlanych oraz projektowanie betonów i nadzór nad ich produkcją. Zgodnie z zakładową kontrolą produkcji zawierającą kryteria wymagań, sposób kontroli i nadzorowania produkcji, oraz co najważniejsze zestawia zakres wymagań technicznych jaki stawiamy swoim wyrobom, prowadzimy badania wytrzymałościowe, pomiary wymiarów i grubości warstw, odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, badania nieniszczące oraz w pełnym zakresie usługę laboratoryjną na budowach. Aby zapewnić stały nadzór nad produkcją współpracujemy z niezależnymi laboratoriami świadczącymi dla nas swoje usługi w zakresie wstępnych badań typu nowych produktów oraz kontroli dorywczej produkowanego asortymentu. Świadczymy doradztwo w zakresie technicznym i technologicznym dla naszych odbiorców.