Kruszywa

single
single

Kruszywa

Kruszywa

Oferta
Asortyment Płukane Niepłukane
Piasek x x
Żwir 2-8mm x
Żwir 8-16mm x
Żwir 22-63mm  – x

Mieszanka piaskowa-żwirowo 0 – 8 mm

x

Mieszanka piaskowa-żwirowo 0 – 22 mm

x x

Grys płukany 2 – 10 mm

x  –

Grys płukany 10 – 20 mm

x  –
Mieszanka 0-31,5 mm (podbudowa)  – x

Ziemia

   
Glina    

Mieszanka piaskowo – gliniasta

   

Mieszanka na nasypy