Słupki geodezyjne

single
single

Słupki geodezyjne

Słupek geodezyjny stosowany są do oznaczania granic i punktów charakterystycznych terenu. Słupek geodezyjny w geodezji oznacza granice między działkami. Słupki maja dokładnie i wyrazie odlane na górze krzyże, wykonany z betonu.

Wysokość słupka     70 cm  38 cm
Podstawa górna  10×10 cm 10×10 cm
Podstawa dolna 15×15 cm 15×15 cm
szary