Fundamenty F 350X350

single
single

Fundamenty F 350X350

Fundamenty betonowe służą do posadowienia na nich słupów oświetleniowych po uprzednim wkopaniu w ziemię. Wykonane są z betonu klasy C25/30 wg normy PN-EN 206-1. Końce śrubowe są ocynkowane . W fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe zakładane na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego. Powierzchnia pokryta jest środkiem impregnującym – atestowana asfaltowa emulsja anionowa.Zalety fundamentów betonowych:
jednoelementowa konstrukcja ułatwia posadowienie produktów w gruncie,